KECAMATAN

No Kecamatan Jumlah Kampung
1 Long Bagun 11
2 Long Pahangai 13
3 Long Apari 10
4 Laham 5
5 Long Hubung 11
  Jumlah 50 Kampung

 

KECAMATAN / KAMPUNG

No Kecamatan No. Kampung
1 Long Bagun 1.   Ujoh Bilang

2.   Long Bagun Ulu

3.   Long Bagun Ilir

4.   Batoq Kelo

5.   Long Melaham

6.   Mamahak Besar

7.   Mamahak Ulu

8.   Rukun Damai

9.   Batu Majang

10.   Long Merah

11.   Long Hurai

  Jumlah 11 Kampung
2 Long Pahangai 1.   Long Pahangai 1

2.   Long Pahangai 2

3.   Long Tuyoq

4.   Long Isun

5.   Naha Aruuq

6.   Datah Naha

7.   Lirung Ubing

8.   Long Lunuk

9.   Long Lunuk Baru

10.   Long Pakaq

11.   Delong Krohong

12.   Liu Mulang

13.   Long Pakaq Baru

  Jumlah 13 Kampung
3 Long Apari 1.   Tiong Ohang

2.   Long Apari

3.   Naha Silat

4.   Naha Buan

5.   Naha Tivab

6.   Tiong Bu’u

7.   Kerioq

8.   Long Penaneh 1

9.   Long Penaneh 2

10.   Long Penaneh 3

  Jumlah 10 Kampung
4 Laham 1.   Laham

2.   Danum Paroi

3.   Nyaribungan

4.   Long Gelawang

5.   Muara Ratah

  Jumlah 5 Kampung
5 Long Hubung 1.   Long Hubung

2.   Long Hubung Ulu

3.   Datah Bilang Ulu

4.   Datah Bilang Baru

5.   Dayah Bilang Ilir

6.   Sirau

7.   Lutan

8.   Mamahak Teboq

9.   Mata Libaq

10.   Wana Pariq

11.   Tri Pariq

  Jumlah 11 Kampung
  JUMLAH KAMPUNG 50 KAMPUNG